Środki unijne pomagają najmłodszym pacjentom

Niektóre dotacje z UE są przeznaczone na projekt o dość ogólnym charakterze. Dotyczy to np. projektu wspierającego szkolenie pielęgniarek. To ważny projekt, choć korzyści z

Dofinansowania w obszarze energetyki

Energetyka to jeden z najważniejszych obszarów dofinansowywania przez UE krajów członkowskich, takich jak Polska. Zanim jeszcze staniemy po drugiej stronie i zaczniemy na Unię wydawać

Promujmy Polskę Razem

Unia Europejska dofinansowuje nie tylko obszary, które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę danego kraju, ale również te, które dotyczą promocji

Jakie obszary dofinansowuje UE?

To, że Unia Europejska dofinansowuje wiele projektów w krajach członkowskich wiedzą dziś nawet dzieci. Jednak na jakie dokładnie cele trafiają te pieniądze? Jakie instytucje i osoby mogą liczyć

UE w służbie niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne wcale nie są skazane na życie z renty i przesiadywanie całymi dniami w domu. Wręcz przeciwnie. To że ktoś jeździ na wózku nie oznacza przecież, że nie

 

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo to jeden z ważnych projektów dofinansowywanych przez wspólnotę europejską. Wkład Unii stanowi

Jakie projekty energetyczne dofinansowuje UE?

studia.justfp.pl www.bisnode.pl/firma/?id=2244714&nazwa=RWE_STOEN_OPERATOR_SP_Z_O_O

Unia Europejska od momentu wejścia Polskie do wspólnoty przeznaczyła miliardy euro na wspieranie polskiej energetyki. Podstawą strategii działań UE jest

Budowa polskich autostrad

Sieć autostrad w Polsce nie dziś już takim powodem do żartów, jak była jeszcze kilka lat temu, kiedy budowane odcinki można było liczyć na palcach jednej ręki. Polska nie jest

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Turystyka to nie tylko zwiedzanie miejsc uznanych za najciekawsze punktu, ale również przemierzanie danego kraju ścieżkami rowerowymi. Wiele osób nawet chętnie postanowiłoby tę ostatnią formę na

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój firm to obszar dofinansowania, który kojarzy się ze środkami z UE w pierwszej kolejności. Projekty tego rodzaju są z reguły najmocniej nagłaśniane a młodzi przedsiębiorcy z wypiekami na

SGF Studio

Praca i integracja społeczna

Zintegrowane i wspólnie pracujące społeczeństwo zawsze działa na korzyść kraju, a więc i wspólnego dobrobytu. Choć frazesy o pracy na rzecz państwa i